Theatergroep Lef

Om jaarlijks steeds mooie producties te kunnen blijven maken zijn we als theatergroep in toenemende mate afhankelijk van sponsoring en inkomsten vanuit nevenactiviteiten. Bij het maken van een dergelijke theaterproductie komt een hoop kijken. Naast het wekelijks repeteren en oefenen maken we ook zelf onze decors, kleding en PR materiaal. Dit, tezamen met de huur van het theater en het inhuren van technici om een zo professioneel mogelijke voorstelling neer te zetten kost uiteraard veel geld. De inkomsten in de vorm van contributie en kaartverkoop zijn helaas onvoldoende om alle kosten die het op de planken brengen van een kwalitatief hoogwaardige musical met zich meebrengt, te dekken. Daarom zijn wij steeds weer op zoek naar manieren om de begroting rond te krijgen, zoals:

  • In oktober staan we met een marktkraam op de rommelmarkt. De inkomsten gaan in de kas van lef!
  • We doen diverse acteerklussen op locatie (oefenen ouder-leraar gespreken bij lerarenopleiding InHolland, rollenspel bij opleiding verloskundigen Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp, Straatje van Emma (kerstmarkt Haarlem)) etc. De opbrengsten hiervan komen ook ten goede aan de stichting.
  • We zijn druk bezig om subsidie te krijgen.
  • U kunt als trouwe fan van theatergroep Lef! ook uw steentje bijdragen en wel door vriend te worden van Lef! Voor slechts €25/jaar steunt u ons. U kunt zich via deze pagina aanmelden.